"Een betere zorg voor moeder en kind door grootschalige uitwisseling van kennis en expertise"

Welkom op de website van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland. U vindt hier alle informatie over het consortium, zoals de doelstelling, de samenwerkingspartners en natuurlijk onze onderzoeksprojecten en activiteiten.

Het Regionaal Consortium is een groep van organisaties waarin bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in regio Zuidwest Nederland samenwerken aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Eén van die doelen is het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg door middel van het uitwisselen en toegankelijk maken van kennis. Binnen het consortium werken partijen vanuit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk voortdurend met elkaar samen. Tot onze leden behoren verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties, hogescholen, universiteit, regionale ondersteuningsstructuren (ROSsen), GGD’s, jeugdzorg en centra voor jeugd- en gezin.

Alle betrokken partijen blijven onafhankelijk met betrekking tot hun normale bedrijfsactiviteiten en hebben een gelijkwaardige inbreng. Op die manier wordt het delen van kennis bevorderd. Eén kernovertuiging is dat de zorg voor (aanstaande) moeders en kinderen alleen verbeterd kan worden als professionals uit alle lijnen optimaal bij alle activiteiten betrokken worden en de kennis en expertise van iedereen effectief wordt ingezet.

Het regionaal consortium wordt gefinancierd door ZonMw en werkt nauw samen met het College Perinatale Zorg (CPZ) en het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Via de landelijke portal van CPZ worden kennis en ervaringen uit andere regionale of landelijke initiatieven beschikbaar gesteld.