In de regio Zuidwest Nederland ontbrak een kennisinfrastructuur voor de gehele verloskundige keten. Hier bleek echter in de praktijk grote behoefte aan te zijn. Dit komt voort uit de relatief ongunstige positie van Nederland als het gaat om geboorte uitkomsten. In Zuidwest Nederland was voornamelijk behoefte aan ondersteuning bij/onderbouwing van zorg voor kwetsbare zwangeren in combinatie met uitkomsten als een te laag geboortegewicht en vroeggeboorte. Hierbij horen ook heel nadrukkelijk de organisatorische aspecten die hiermee gemoeid gaan. 

Een kwetsbare zwangere wordt door ons gedefinieerd als:

Een zwangere bij wie sprake is van een psychische ziekte nu of eerder, psychosociale problemen en/of middelengebruik (roken, alcohol, drugs en/of verkeerd medicijngebruik). In combinatie met een gebrek aan eigen hulpbronnen getypeerd door 'opleiding', 'gezondheidsvaardigheden (health literacy)' en 'locus of control m.b.t. gezondheid (health locus of control)'.

Nederland onderkent dat de zorg rondom de zwangerschap en geboorte verbeterd moet worden vanwege de relatief hoge babysterfte en vanwege het voorkomen van onderliggende morbiditeit (ziekte/complicaties). De problemen zijn aanzienlijker in de grote steden, in het bijzonder Den Haag en Rotterdam, maar ze zijn daar niet toe beperkt en spelen ook specifiek in de gehele regio Zuidwest Nederland voor wat betreft de verloskundige keten.

De slechte perinatale uitkomsten lijken niet alleen te worden veroorzaakt door een combinatie van persoonsgebonden en geografische risico´s, zoals een ongezonde leefstijl en het wonen in een grote stad of een achterstandswijk, maar vooral ook door de organisatie van zorg en bij de interactie tussen zorgprofessionals en zorgorganisaties onderling. Er is toenemend inzicht dat samenwerking tussen zorgprofessionals in de verloskundige keten zou moeten verbeteren. Om die reden is ons regionaal consortium opgericht dat dient als kennisinfrastructuur voor geboortezorg in Zuidwest Nederland.