Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft bij haar oprichting de volgende doelstellingen geformuleerd:

1. Verbetering van de zorgpraktijk door het stimuleren van kennisontwikkeling en -circulatie, waardoor kennis voor iedereen beschikbaar is, uitgewisseld wordt én op een vergelijkbare manier kan worden toegepast. Dit wordt bereikt door:

  • Het organiseren en faciliteren van regiobijeenkomsten ten behoeve van kenniscirculatie, afstemming en evaluatie van het onderzoeksproject en van het consortium;
  • Het organiseren en faciliteren van mini symposia ten behoeve van kenniscirculatie en professionalisering van alle betrokken partners;
  • Het realiseren van een digitaal platform (website) ten behoeve van kenniscirculatie. 

2. Bijdragen aan innovaties in het onderwijs, zowel in de bacheloropleidingen als in de masteropleidingen, kraamzorgopleidingen en bij- en nascholingen van zorgprofessionals in de verloskundige keten

3. Het stimuleren van praktijkgericht onderzoek