Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is dé kennisinfrastructuur voor regionaal praktijkgericht onderzoek binnen het domein van zwangerschap en geboorte. 

Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe kennis en oplossingen. Deze oplossingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg en aan de samenwerking tussen partijen. Daarmee wordt de integrale geboortezorg bevorderd en de maternale en perinatale gezondheid verbeterd. 

Aansluitend bij de behoefte aan kennisontwikkeling vanuit de praktijk, zijn er in de afgelopen jaren in het kader van een aantal onderzoeken nieuwe kennis en concrete producten ontwikkeld. Voorbeelden van deze producten zijn een ‘Blauwdruk Psychosociale zorg en samenwerking met Veilig Thuis’ en een ‘Toolkit Arbeid en Zwangerschap’. Deze toolkit is gericht op verloskundige zorgverleners, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen. 

Om het consortium als kennisinfrastructuur duurzaam te bestendigen en te borgen, is structurele financiering erg belangrijk.

De doelstellingen voor de komende jaren zijn daarom:

  • Het continueren en borg van de activiteiten van het regionaal consortium;
  • Bijdragen aan het duurzaam bestendigen en borgen van de landelijke kennisinfrastructuur van de regionale consortia;
  • Faciliteren van wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door alle partners binnen de keten;
  • Het regionaal consortium als kennisinfrastructuur verder ontwikkelen en blijvend positioneren, zodat kennisontwikkeling, -verspreiding en -implementatie blijvend kan worden gerealiseerd;
  • Met praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis genereren, dissemineren en implementeren in de praktijk en in het onderwijs;
  • Met de ontwikkelde kennis en producten bijdragen aan de perinatale en maternale gezondheid en aan het terugdringen van verschillen in de perinatale en maternale gezondheid;
  • Het verbinden van de medische-, sociale en onderwijs & wetenschap domeinen;
  • Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg, de samenwerking tussen geboortezorgprofessionals en de ontwikkeling van integrale geboortezorg.