De volgende medewerkers zijn aan het regionaal consortium verbonden:

drs. Hanneke Torij
  projectleider regionaal consortium

  

drs. Angélica Venekamp
  coördinator

 

dr.  Jantine van Rijckevorsel-Scheele
  senior onderzoeker 

 

Eva Wingelaar
dr.  Eva Wingelaar-Loomans
  senior onderzoeker 

 

  
dr.  Marlies Wagener
  senior onderzoeker

 

 
Heidi van Heijningen-Tousain  
  onderzoeksassistente

 

 
Heleen Hanny-Etman  
  managementassistente

 

Naast het vaste 'kernteam' kent het regionale consortium een Adviesraad.

Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van stakeholders en experts uit de regio. De Adviesraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en bepaalt onder andere:

  • In hoeverre aan de doelstellingen van het regionaal consortium is voldaan.
  • Wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.
  • Of er een goede balans is tussen wat door partijen geleverd wordt en wat het partijen oplevert ten behoeve van een betere zorgpraktijk en lokale/regionale samenwerking.

Vragen of interesse?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Angélica Venekamp.