De volgende medewerkers zijn aan het regionaal consortium verbonden:

drs. Hanneke Torij
  projectleider regionaal consortium
  h.w.torij@hr.nl

 

dr. Mijke Lambregtse - van den Berg
  projectleider onderzoeksproject kwetsbare zwangeren
  mijke.vandenberg@erasmusmc.nl

 

dr. Ageeth Schonewille - Rosman
  projectleider onderzoeksproject arbeid en zwangerschap 
  a.schonewille-rosman@erasmusmc.nl

 

drs. Angélica Venekamp
  coördinator
  a.a.venekamp@hr.nl

 

dr.  Jantine van Rijckevorsel-Scheele
  senior onderzoeker 
  j.van.rijckevorsel-scheele@hr.nl  

 

Eva Wingelaar
dr.  Eva Wingelaar-Loomans
  senior onderzoeker 
  e.m.wingelaar-loomans@hr.nl 

 

 
Heidi van Heijningen-Tousain 
  onderzoeksassistente
  h.j.m.van.heijningen-tousain@hr.nl  

 

 
Heleen Hanny-Etman 
  managementassistente
  h.j.hanny-etman@hr.nl  

 

Naast het vaste 'kernteam' kent het regionale consortium een projectraad.

Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende partijen uit de regio. De projectraad komt twee keer per jaar bijeen en bepaalt onder andere:

 • In hoeverre aan de doelstellingen van het regionaal consortium is voldaan.
 • Wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.
 • Of er een goede balans is tussen wat door partijen geleverd wordt en wat het partijen oplevert ten behoeve van een betere zorgpraktijk en lokale/regionale samenwerking.

De leden van de projectraad zijn:

 • Dhr. Karl Foets,
  hoofd zorg Ikazia Ziekenhuis
 • Mw. Mijke Lambregtse-van den Berg,
  psychiater en kinderpsychiater Erasmus MC
 • Mw. Jacqueline Laudy,
  medisch manager Prenataal Centrum Rijnmond, Star-MDC
 • Dhr. Richard Pal,
  gynaecoloog Bravis Ziekenhuis
 • Mw. Sabina Rombout,
  gynaecoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Mw. Annelies de Vries,
  adviseur ZorgImpuls
 • Mw. Angela Ruiter,
  verloskundige / Verloskundige Kring Delft
 • Mw. Celine Leonard, 
  verloskundige / Verloskundige Kring Rotterdam 
 • Mw. Saskia Gardeniers
  kinderarts Ikazia Ziekenhuis
 • Mw. Angelique Visschers
  zorgcoördinator Kraamzorg Homecare

Adviserend lid

 • Mw. Marjolijn van der Merwe
  vertrouwensarts Veilig Thuis