De volgende medewerkers zijn aan het regionaal consortium verbonden:

drs. Hanneke Torij
  projectleider regionaal consortium
  h.w.torij@hr.nl

  

drs. Angélica Venekamp
  coördinator
  a.a.venekamp@hr.nl

 

dr.  Jantine van Rijckevorsel-Scheele
  senior onderzoeker 
  j.van.rijckevorsel-scheele@hr.nl  

 

Eva Wingelaar
dr.  Eva Wingelaar-Loomans
  senior onderzoeker 
  e.m.wingelaar-loomans@hr.nl 

 

 
Heidi van Heijningen-Tousain 
  onderzoeksassistente
  h.j.m.van.heijningen-tousain@hr.nl  

 

 
Heleen Hanny-Etman 
  managementassistente
  h.j.hanny-etman@hr.nl  

 

  
dr. Marlies Wagener
  senior onderzoeker
  m.n.wagener@hr.nl

 

 

Naast het vaste 'kernteam' kent het regionale consortium een Adviesraad.

Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle stakeholders uit de regio. De Adviesraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen en bepaalt onder andere:

  • In hoeverre aan de doelstellingen van het regionaal consortium is voldaan.
  • Wat eventuele knelpunten zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.
  • Of er een goede balans is tussen wat door partijen geleverd wordt en wat het partijen oplevert ten behoeve van een betere zorgpraktijk en lokale/regionale samenwerking.

Vragen of interesse?

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Angélica Venekamp: telefoonnummer 010- 794 4251, e-mail a.a.venekamp@hr.nl.