Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland is een regionaal samenwerkingsverband (consortium) waarin de relevante beroepsgroepen (multidisciplinair en lijnoverstijgend) rond de zwangerschap en geboorte samenwerken aan zorg en onderzoek in gehele regio Zuidwest Nederland (met als grenslijn Delft, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Roosendaal, Goes en Vlissingen).

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft bij haar oprichting de volgende missie & visie geformuleerd:

Missie

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte wil hét kennis- en onderzoeksplatform zijn in de regio Zuidwest Nederland voor wat betreft initiatieven vallend binnen het domein van de verloskundige keten. Dit domein strekt zich uit van de periode vóór de conceptie (pre-conceptionele fase) tot en met de periode waarin een kind voor de eerste maal het Centrum voor Jeugd en Gezin bezoekt (vierjarige leeftijd).

Visie

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte heeft de visie dat samenwerking in een keten van zorgverleners rondom de cliënt (cliënt centraal) voorwaardelijk is voor het verlenen van goede zorg aan de (aankomende) zwangere, barende en/of moeder, haar partner en haar kind. Het belang van moeder en kind staat hierbij voorop.