Onderzoeksprojecten regionaal consortium

Het verbeteren van de zorgpraktijk en de regionale samenwerking wordt ondersteund door onderzoek. Hiertoe wordt een vierjarig onderzoekproject uitgevoerd dat zich richt op kwetsbare zwangeren. Daarnaast evalueert het regionaal consortium haar activiteiten over een periode van vier jaar. Ten slotte wordt een onderzoeksproject uitgevoerd gericht op arbeid en zwangerschap.

 

Lopend onderzoek in de regio

Hier vindt u informatie over alle lopende onderzoeken in de regio Zuidwest Nederland op het gebied van verloskunde en geboortezorg.

 

Publicaties en producten

Hier vindt u verschillende publicaties en producten die zijn voortgekomen uit onze onderzoeken.

Publicaties

Toolkit arbeid en zwangerschap

Deze toolkit is ontwikkeld in het kader van het project 'Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van!'