De samenwerkingspartners van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland zijn:

 1. Admiraal De Ruyter Ziekenhuis / Vlissingen
 2. Bureau Jeugdzorg Zeeland / Middelburg
 3. Careyn Kraamzorg BV / Geboortecentrum Origine Breda BV
 4. Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond / Rotterdam
 5. Centrum Vrouw Centraal / Rotterdam
 6. Dé Provinciale Kraamzorg / Goes
 7. Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ / Dordrecht
 8. Generation R / Erasmus MC / Rotterdam
 9. GGD Rotterdam-Rijnmond / Rotterdam
 10. GGD Zeeland / Goes
 11. Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis / Dirksland
 12. Hogeschool Rotterdam / Rotterdam
 13. HZ university of applied sciences / Vlissingen
 14. Ikazia Ziekenhuis / Rotterdam
 15. Kraamzorg De Bakermand / Rotterdam
 16. Kraamzorg De Waarden / Schoonhoven
 17. Kraamzorg Homecare / Etten-Leur, Eindhoven
 18. Kraamzorg XL / Giessenburg
 19. Kraamzorg Rotterdam e.o. / Rotterdam
 20. Maatschap gynaecologie Albert Schweitzer Ziekenhuis / Dordrecht
 21. Maatschap gynaecologie IJsselland Ziekenhuis / Rotterdam
 22. Maatschap kindergeneeskunde Franciscus Ziekenhuis / Roosendaal
 23. Maatschap gynaecologie Franciscus ziekenhuis / Roosendaal
 24. Maatschap gynaecologie Maasstad Ziekenhuis / Rotterdam
 25. Maatschap gynaecologie Reinier de Graaf Gasthuis / Delft
 26. Maatschap gynaecologie Sint Franciscus Gasthuis / Rotterdam
 27. Maatschap gynaecologie en VSV Voorne-Putten Spijkenisse Medisch Centrum / Spijkenisse
 28. Maatschap gynaecologie en verloskunde Vlietland Ziekenhuis / Schiedam
 29. Sanitas / Rotterdam
 30. Star Medisch Diagnostisch Centrum / Rotterdam
 31. Stichting KOEL / Zwijndrecht
 32. Stichting Robuust / Etten-Leur
 33. Stichting SHL-groep / Etten-Leur
 34. Stichting Zorgbeheer De Zellingen / Capelle aan den IJssel
 35. Stichting ZorgImpuls / Rotterdam
 36. Verloskundige Kring Delft
 37. Verloskundige Kring Dordrecht
 38. Verloskundige Kring Rijnmond / Rotterdam
 39. Verloskundige Kring Voorne-Putten
 40. Verloskundige Kring Westland
 41. VSV Bergen op Zoom, Roosendaal e.o
 42. ZEL / Delft

Achter de vijf verloskundige kringen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, gaan ruim 65 praktijken schuil. Het totale aantal participanten bedraagt daarmee rond de 100 organisaties.  

Het werkgebied van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland

De punaises op de kaart markeren de vestigingsplaatsen van de samenwerkingspartners. De ‘grensplaatsen’ van het werkgebied zijn Delft, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Roosendaal, Goes en Vlissingen.

Afspraken

Ten behoeve van de regionale samenwerking hebben partijen uitgesproken dat zij bereid zijn:

 • actief te participeren in één of meerdere inhoudelijke onderzoeksprojecten;
 • hun multidisciplinaire expertise in te brengen tijdens regiobijeenkomsten;
 • hun netwerk aan te spreken waar relevant;
 • waar toepasselijk, en in een praktisch realistische vorm, hun praktijkomgeving ter beschikking te stellen ten behoeve van onderzoek. In het bijzonder de proefimplementatie van innovaties die uit regionale initiatieven als veelbelovend naar voren komen;
 • om volgens een afgestemde methodiek te participeren in onderzoek;
 • waar nodig data te verzamelen en (aan elkaar en waar van toepassing) beschikbaar te stellen, ten behoeve van vergelijkend regionaal onderzoek. Daarbij rekening houdend met bestaande privacyregels in het bijzonder wat betreft patiëntgebonden gegevens;
 • tot actieve samenwerking met andere partijen (lijnen, disciplines) in de regio;
 • uitkomsten van onderzoek in de eigen praktijkomgeving te delen en uit te wisselen, zodat andere zorgpartijen hier ook van kunnen profiteren.

Participanten hebben op deze manier:

 • gelegenheid zelf bij te dragen aan zorginnovatie zowel inhoudelijk als in de samenwerking;
 • gelegenheid concrete praktijkverbeteringen over te nemen;
 • gelegenheid tot (gerichte, eventueel geaccrediteerde) scholing en deskundigheidsbevordering;
 • toegang tot een groot ervarings- en kennisnetwerk in de hele regio Zuidwest Nederland;
 • toegang tot steun bij veranderingsprocessen in de eigen praktijk;
 • gelegenheid de eigen praktijk/samenwerkingsverband/werkgebied te vergelijken met andere locaties in de regio, onder andere door gerichte LVR/PRN analyses;
 • gelegenheid tot participatie in onderzoek en medeauteurschap.